humagnify
humagnify
 

Welkom bij Humagnify

Humagnify is de naam van mijn praktijk voor begeleiding in persoonlijke groei. De naam is ontstaan uit de combinatie van de woorden human (mens) en magnify (uitvergroten).

In mijn werkwijze stel ik jou als mens centraal en help ik je je doelen te verwezenlijken.

Een mogelijkheid voor jou om eindelijk
 • te weten wat je wilt
 • te doen wat jij wilt
 • duidelijke grenzen te stellen
 • spontaan en gemakkelijk contact te maken
 • gelukkig te zijn
 • tevreden te zijn
 • ontspannen te zijn
 • gezond te zijn
 • plezier te hebben
 • je compleet te voelen
 • je dromen uit te laten komen
 • jouw leven te LEVEN!

Het is tijd om zo groot te zijn als je werkelijk bent.

Werkwijze...

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is het licht in ons, en niet de duisternis,

die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf af:

Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? 

Maar wie ben jij om dat niet te zijn? 

Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. 

Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken,>

opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.

Die glorie is niet slechts in sommigen van ons; die is in iedereen!

En als wij ons licht laten stralen,

geven wij onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze angsten bevrijd zijn,

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

                                                                    ~ M. Williamson ~